Forskellen mellem blanding og forbindelse

Når det bruges som substantiver , blanding betyder en blanding af to eller flere ting, hvorimod forbindelse betyder en indhegning, inden for hvilken arbejdere, fanger eller soldater er begrænset.

Når det bruges som verb , blanding betyder at blande sig, mens forbindelse betyder dannelse (en resulterende blanding) ved at kombinere forskellige elementer, ingredienser eller dele.
Forbindelse er også adjektiv med betydningen: sammensat af elementer.tjek under for de andre definitioner af Blanding og Forbindelse

 1. Blanding have en navneord :  En blanding af to eller flere ting.

  Eksempler:

  'Deres musik er blevet beskrevet som en blanding af jazz og heavy metal.'

  'Vores afdeling har en god blanding af erfarne medarbejdere og unge løfter.' 2. Blanding have en navneord (lingvistik):

  Et ord dannet ved at kombinere to andre ord; et grammatisk forurening, portmanteau-ord.

  Eksempler:

  'Ordet [[brunch]] er en blanding af ordene [[morgenmad]] og [[frokost]].'

 1. Blanding have en udsagnsord (transitiv):

  At blande sig at blande; at forene intimt; at passere eller skygge ufølsomt ind i hinanden.

  Eksempler:

  'For at fremstille hummus skal du blande kikærter, olivenolie, citronsaft og hvidløg.'

 2. Blanding have en udsagnsord (intransitiv):

  For at blive blandet eller blandet.

 3. Blanding have en udsagnsord (forældet):

  At forurene ved blanding eller sammenslutning; at forkæle eller ødelægge at plette; at plette.

  Eksempler:

  'rfquotek Spenser'

 1. Forbindelse have en navneord :

  en indhegning, inden for hvilken arbejdere, fanger eller soldater er begrænset

 2. Forbindelse have en navneord :

  en gruppe bygninger placeret tæt på hinanden, f.eks. til en skole eller en kontorblok

 1. Forbindelse som en adjektiv :

  sammensat af elementer; ikke simpelt

  Eksempler:

  'et sammensat ord'

 2. Forbindelse som en adjektiv (musik):

  En oktav højere end oprindeligt (dvs. en sammensat større sekund svarer til en større niende).

 1. Forbindelse have en navneord :

  Alt lavet ved at kombinere flere ting.

 2. Forbindelse have en navneord (kemi, dateret):

  Et stof fremstillet af alle kombinationselementer.

 3. Forbindelse have en navneord (kemi):

  Et stof dannet ved kemisk forening af to eller flere ingredienser i bestemte vægtforhold.

 4. Forbindelse have en navneord (lingvistik):

  Et lexeme, der består af mere end en stilk; sammensat ord; for eksempel dannet af og.

 5. Forbindelse have en navneord (skinne):

  a, et damplokomotiv med både højtryks- og lavtrykscylindre.

 1. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv):

  At danne (en resulterende blanding) ved at kombinere forskellige elementer, ingredienser eller dele.

  Eksempler:

  'at sammensætte et lægemiddel'

 2. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv):

  At samle (ingredienser) i en helhed; at kombinere, blande eller forene.

 3. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv):

  At ændre eller ændre ved kombination med en anden ting eller del; at blande sig med noget andet.

 4. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv, lovlig):

  At bilægge ved at aftale mindre end kravet eller på andre vilkår end de fastsatte.

  Eksempler:

  'at sammensætte en gæld'

 5. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv):

  At bosætte sig i mindelighed; at justere efter aftale at gå på kompromis.

 6. Forbindelse have en udsagnsord (intransitiv):

  At nå til enighed; at blive enige; at bilægge et kompromis; normalt efterfulgt af med før personen, der deltager, og inden ting sammensættes eller overvejelsen.

 7. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv, forældet):

  At komponere; at udgøre.

 8. Forbindelse have en udsagnsord (intransitiv, økonomi):

  At øge værdien med renter, hvor renten optjenes på både hovedbeløbet og tidligere optjent rente.

 9. Forbindelse have en udsagnsord (transitiv):

  At forværre en situation

Sammenlign ord:

Find forskellen

Sammenlign med synonymer og relaterede ord:

 • blanding vs kombination
 • blend vs mix
 • blanding vs blanding
 • blend vs frankenword
 • blend vs portmanteau
 • blend vs portmanteau word
 • sammensatte vs fængsel
 • sammensatte vs fængsel
 • sammensatte vs pen
 • sammensatte vs pund
 • sammensatte vs fængsel
 • sammensat vs sammensat
 • sammensat vs simpelt
 • amalgam vs sammensatte
 • blanding vs forbindelse
 • kombination vs forbindelse
 • sammensat vs sammensat
 • forbindelse vs blanding
 • forbindelse vs blanding
 • kemisk forbindelse vs forbindelse
 • sammensatte vs sammensatte ord
 • lukket forbindelse vs forbindelse
 • forbindelse versus bindestreg
 • forbindelse vs åben forbindelse
 • sammensatte vs bosætte sig
 • enig vs sammensatte
 • samle vs sammensatte
 • blanding vs forbindelse
 • kombinere vs sammensatte
 • sammensatte vs deltage
 • forbindelse vs blanding
 • sammensat vs sammensat
 • sammensatte vs forene
 • augment vs sammensatte
 • sammensatte vs stigning
 • forbindelse vs form
 • sammensatte vs fyldes op

Interessante Artikler

Forskellen mellem fej og gul

Feigt viser fejhed, mens gul har gul som sin farve.

Forskellen mellem Citizen og Countryfolk

Citizen er en freeman eller burger: et juridisk anerkendt medlem af en inkorporeret by, mens landfolk er en, der bor i landet.

Forskellen mellem Barracuda og Shark

Barracuda er en hvilken som helst stor havfisk af slægten, der har aflange kroppe, en fremspringende underkæbe, der viser fremtrædende fangformede tænder, og er aggressive rovdyr, mens haj er en skaleløs, rovfisk af superordren selachimorpha med et brusk skelet og 5 til 7 gællespalter på hver side af hovedet.

Forskellen mellem mærkbar og bemærkelsesværdig

Mærkbar er værd at bemærke, mens bemærkelsesværdigt er værd at blive bemærket eller bemærket.

Forskellen mellem Gram og Milligram

Gram er en masseenhed svarende til en tusindedel af et kilogram. symbol: g, mens milligram er en si enhed af masse svarende til en tusindedel af et gram. symbol: mg.

Forskellen mellem strålende og genial

Strålende skinner skarpt, mens genial viser genialitet eller glans.

Forskellen mellem genert og kast

Genert er en handling at kaste, mens kast er flyvning af en kastet genstand.

Forskellen mellem nøjagtig og perfekt

Nøjagtigt er at fortælle sandheden eller give et sandt resultat, mens perfekt passer perfekt til dens definition.

Forskellen mellem hård og hård

Hard er en fast eller asfalteret strand eller skråning, der er praktisk til at trække skibe ud af vandet, mens hård er en person, der opnår ting med magt.

Forskellen mellem løs og stram

Løst er at løsne sig, at være fri for begrænsninger, mens stramme er at gøre strammere.

Forskellen mellem tilstødende og tilstødende

Tilstødende ligger ved siden af, tæt eller sammenhængende, hvorimod tilstødende er i kontakt på et eller andet punkt eller en linje.

Forskellen mellem kvartil og tertil

Kvartil er et af de tre punkter, der opdeler en ordnet fordeling i fire dele, der hver indeholder en fjerdedel af befolkningen, mens tertil er en af ​​de to punkter, der deler en ordnet fordeling i tre dele, hver med en tredjedel af befolkningen.

Forskellen mellem guddommelig og hellig

Det guddommelige tilhører eller hører til en gud, mens det hellige er præget af højtidelig religiøs ceremoni eller religiøs brug, især i en positiv forstand.

Forskellen mellem kammer og rum

Kammeret er det private rum for et individ, især for en velhavende eller ædel, mens plads er mulighed eller mulighed (til at gøre noget).

Forskellen mellem paradisisk og paradisisk

Paradisisk er af eller relaterer til paradis (eller himmel), mens paradisisk er af eller ligner paradis.

Forskellen mellem Bother og Disturb

Plage er besvær, ado, mens forstyrrelse er forstyrrelse.

Forskellen mellem Implicere og Foreslå

Implicerer er at have som en nødvendig konsekvens, mens antydning er at antyde, men stoppe kort med at sige eksplicit.

Forskellen mellem binær-sikker og sikker

Binær-sikker garanteres ikke at ødelægge eller ændre binære data, mens sikker ikke er i fare.

Forskellen mellem Restrict og Withstrain

Begrænsning er at begrænse inden for grænserne, mens begrænsning er at begrænse.

Forskellen mellem Foodie og Foodista

Foodie er en person med en særlig interesse i eller viden om mad, en gourmet, mens foodista er en.

Forskellen mellem Tilføj og Tilføj

Add er at slutte sig til eller forene (f.eks. En ting til en anden eller som flere oplysninger) for at øge antallet, forøge mængden eller forstørre størrelsen eller for at danne sig til et samlet, mens add-up er at tage et beløb .

Forskellen mellem kærlighed og kæreste

Kærlighed er en dyb og omsorgsfuld hengivenhed over for nogen, mens kæreste er en person, der altid er meget venlig.

Forskellen mellem misbrug og invective

Misbrug er forkert behandling eller anvendelse, hvorimod invective er et udtryk, der viser eller skinner mod en person.

Forskellen mellem funktion og drift

Funktion er, hvad noget gør eller bruges til, mens drift er metoden, hvormed en enhed udfører sin funktion.

Forskellen mellem messing og rustning

Messing er en rustningsplade, der beskytter armen, mens rustning er en samling tøj, som regel lavet af metal, der bæres over kroppen til beskyttelse i kamp mod våben.